Op De Vlucht – zondag 29 november

De Volksstem voerde zondagmiddag 29 november in de Remonstrantse Kerk in Groningen een programma uit over ontheemding, vluchten en verdreven worden.

Het migratievraagstuk is actueel. Stromen vluchtelingen zoeken een veilig en beter leven. Het is aan ons in het rijke Europa om een antwoord te vinden.

Het migratievraagstuk is niet nieuw. Door de eeuwen heen zijn mensen gevlucht, verjaagd en op zoek gegaan naar een veilig en leefbaar bestaan.

Vanuit onze betrokkenheid bij deze problematiek hebben wij een programma samengesteld van liederen, gedichten en tekstbijdragen: o.a. Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse liederen over vluchtelingen en migranten. Mensen uit Iran en Somalië die in het verleden naar Nederland zijn gevlucht droegen bij met gedichten en het verhaal van vlucht, inburgering en leven in Nederland.

(tekening koor De Volksstem: Claartje van der Linden)

Vrede en Veiligheid – zondag 17 november

Zondagmiddag 17 november a.s. geeft het zangkoor de Volksstem een concert met liederen over vrede en veiligheid.
Vroeger, maar ook nu, nog steeds twee belangrijke thema’s.
We zingen o.a. songs van Nina Simone, Simon en Garfunkel en John Lennon. De liederen wisselen we af met het voorlezen van gedichten over dezelfde thema’s.

Het optreden begint om 15.00 en duurt anderhalf uur, zonder pauze.
Entree: 7,50. Kaarten zijn te koop voorafgaand aan ons concert in de Remonstrantse kerk. Of te bestellen via krom09zonnet.nl en te betalen bij de kassa. Een goede besteding voor een herfstige zondagmiddag: kom naar de Remonstrantse kerk en laat u verrassen.