De Schuld van het Kapitaal – zondag 6 november

De Volksstem bracht zondag 6 november een programma met liederen over armoede

Locatie: Concertzaal Vrijdag (Muziekschool, St. Jansstraat 7, Groningen)

Wij zongen liederen van, voor en over armoede
Een greep uit het programma:

Lied van de arme mensen, uit het repertoire van de Vlaamse theatergroep Internationale Nieuwe Scène

In the ghetto, bekend door de vertolking van Elvis Presley.

Brood en rozen, vroeger veel gezongen door Cobi Schreijer, zangeres van feministische strijdliederen.

Het Braziliaanse Ai Barracão di zinco, het Jiddische Huljet huljet en Main Ruheplatz.

Wiegenlieder für Arbeitermütter en het indrukwekkende Kohlen für Mike van Bertolt Brecht,
door mannen vierstemmig a capella gezongen.

Begraafplaats Esterwegen, Bockhorst in Duitsland – zaterdag 6 mei

Optreden van De Volksstem op begraafplaats Esterwegen – Bockhorst in Duitsland.
De Duits-Nederlandse werkgroep 8 mei organiseerde op 6 mei 2016 een herdenking op de begraafplaats van het voormalig concentratiekamp Esterwegen in Bockhorst in Duitsland. De Volksstem was uitgenodigd om te komen zingen. We hebben daar het lied De Moorsoldaten gezongen, dat gaat over dwangarbeid in het veen.
Rond 1933 werden in kampen in Duitsland, dicht bij de Nederlandse grens, tegenstanders van het naziregime, Jehova’s getuigen en homoseksuelen gevangen gezet. Met vaak niets anders dan een spade moesten zij in het veen (Duits: das Moor) kanalen graven. Om de lange werkdagen en het zware werk draaglijk te maken zongen de gevangen liederen. Hans Esser en Wolfgang Langhoff schreven de tekst voor De Moorsoldaten en Rudi Goguel schreef de melodie erbij. In 1935 werd het door Hanns Eisler bewerkt. Het lied werd internationaal bekend en is later nog vaak gezongen, o.a. tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Op De Vlucht – zondag 29 november

De Volksstem voerde zondagmiddag 29 november in de Remonstrantse Kerk in Groningen een programma uit over ontheemding, vluchten en verdreven worden.

Het migratievraagstuk is actueel. Stromen vluchtelingen zoeken een veilig en beter leven. Het is aan ons in het rijke Europa om een antwoord te vinden.

Het migratievraagstuk is niet nieuw. Door de eeuwen heen zijn mensen gevlucht, verjaagd en op zoek gegaan naar een veilig en leefbaar bestaan.

Vanuit onze betrokkenheid bij deze problematiek hebben wij een programma samengesteld van liederen, gedichten en tekstbijdragen: o.a. Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse liederen over vluchtelingen en migranten. Mensen uit Iran en Somalië die in het verleden naar Nederland zijn gevlucht droegen bij met gedichten en het verhaal van vlucht, inburgering en leven in Nederland.

(tekening koor De Volksstem: Claartje van der Linden)